Nieuwe Testament nu ook in Gronings

GRONINGEN - Het Nieuwe Testament van de bijbel is na jaren van noeste arbeid omgezet naar het Gronings. Maar liefst zestig mensen hebben er meer dan tien jaar aan gewerkt.In 1991 werd er op initiatief van de Liutger Stichtn' een begin gemaakt met de vertaling vanuit het Hebreeuws en het Grieks.Deze week werd het laatste deel van het Nieuwe Testament, het Johannes Evangelie, door de vertalers opgeleverd. Sommige vertalingen zorgen voor heftige discussie. Zo was er bijvoorbeeld discussie over de namen, moest Jacob nu Joakob worden of maar gewoon Jacob blijven?Eind dit jaar of begin volgend jaar moet de Groningstalige bijbel verschijnen.
null