Doek valt voor Kappersdagen

GRONINGEN - De Noordelijke Kappers Dagen (NoKaDa) die jaarlijks in de Martinihal in Groningen wordengehouden, gaan dit jaar niet door.De organisatie van de noordelijke kappers-vakbeurs krijgt de financien niet meer rond.Ook de organisatie ligt op dit moment stil, omdat het bestuur is opgestapt bij gebrek aan opvolgers.Interim-voorzitter Postma heeft achttien jaar de kar getrokken en is dan ook zeer teleurgesteld overhet afblazen van het evenement.
null