Verkiezingen RuG via internet

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen wil in de toekomst verkiezingen houden via internet.De universiteit heeft diverse medezeggenschapsraden, waar personeel en studenten in zitten. Die worden nu nog via het invullen van allerlei briefjes gekozen en daardoor is de animo om te stemmenniet groot. Dat wil de universiteit veranderen. Daarom kan er in de toekomst gestemd worden via deeigen website.
null