'Graanboeren verliezen inkomen'

GRONINGEN - Graanboeren in Nederland dreigen een belangrijk deel van hun inkomen te verliezen als plannen voor een vrijere wereldhandel werkelijkheid worden.Dat blijkt uit een studie van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Het instituut onderzocht wat de effecten zijn van de plannen die onlangs door de Wereldhandelsorganisatie WTO zijn gepresenteerd. Het WTO stelt daarin voor om het voor de boeren in de Derde Wereld makkelijker te maken om het producten in het rijke westen te verkopen. Het LEI heeft berekend dat dit bij de graanboeren zal leiden tot een inkomensdaling van 30 tot 40 procent. Het is nog maar de vraag of de plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, omdat er binnen de Europese Unie veel weerstand is tegen de voorstellen.
null