Grootscheeps onderzoek tbc-besmetting

ULRUM - De GGD in Groningen gaat een grootscheeps onderzoek houden naar tbc-besmetting in Ulrum en omgeving. Het onderzoek is nodig omdat bij een inwoner van Ulrum open longtuberculose is geconstateerd. De man krijgt nu medicijnen en kan de ziekte niet meer overdragen. De patient heeft vaak een tweetal cafes bezocht en daarom wil de GGD de stamgasten nu onderzoeken. Ook anderen die contact met de man hadden, worden door middel van een advertentie in de Ommelander Courant opgeroepen zich te melden. Het gaat om ongeveer 500 mensen.
null