Opvangcentrum Stadskanaal gesloten

STADSKANAAL - Opvangcentrum De Stoep voor dakloze asielzoekers gaat met ingang van 1 mei dicht.Van de voorziening wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Zo houden bijvoorbeeld veel azc’s mensen die in beroep gaan tegen uitzetting langer in de opvang. De inboedel van het centrum wordt verkocht. Stichting De Stoep blijft wel bestaan om snel te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de opvang van asielzoekers.
null