Post brandweercommandant in Delfzijl

DELFZIJL - Delfzijl heeft eennieuwe brandweercommandant.Per 1 maart is de Groningerbrandweerman Post tot commandantbenoemd.Post is de opvolger van Van derMaat, die onlangs vertrok naar deRegionale Brandweer Groningen.Het brandweercorps van Delfzijlheeft, naast drie beroeps-medewerkers, 80 vrijwilligersverdeeld over de blusgroepenDelfzijl, Bierum, Wagenborgen enWoldendorp.
null