RuG-onderzoek naar biomassa

BANDUNG - De RuG, het Indonesische het Institut Teknologi Bandung en twee Nederlandse bedrijven gaannauwer samenwerken.Ze gaan het gebruik van biomassa onderzoeken. Biomassa is organisch materiaal afkomstig uit de landbouwen bosbouw. Ook het tuinafval hoort daarbij.Biomassa kan energie leveren door directe verbranding of door verbranding nadat de biomassa in gas of vloeibare brandstof is omgezet.
null