RuG werkt samen met Indonesiers

BANDUNG - De RuG, het Indonesischehet Institut Teknologi Bandung entwee Nederlandse bedrijven gaannauwer samenwerken.Ze gaan het gebruik van biomassaonderzoeken. Biomassa is organischmateriaal afkomstig uit de landbouwen bosbouw. Ook het tuinafval hoortdaarbij.Biomassa kan energie leveren doordirecte verbranding of doorverbranding nadat de biomassa ingas of vloeibare brandstof isomgezet.
null