Onderzoek op Schier naar wilde katten

SCHIERMONNIKOOG - Het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog wil uitgebreid onderzoek naar de hoeveelheid verwilderde katten en bruine ratten op het eiland.Het Nationaal Park had in eerste instantie 7.00 euro uitgetrokken voor onderzoek, maar er is een uitgebreidere inventarisatie van het probleem nodig.Besloten is, dat het overlegorgaan er in de vergadering van oktober op terug komt. Een aantal leden wilde direct maatregelen nemen, maar volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten is het probleem van verwilderde katten en bruine ratten nog niet zo groot dat er meteen ingegrepen moet worden.
null