Banenverlies dreigt bij bomenkwekers

HEILIGERLEE - Bij bomenkwekers in het Noorden dreigen tientallen arbeidsplaatsen verloren te gaan als gevolg van een bezuinigingsmaatregel van het ministerie van Landbouw.Het ministerie wil niet langer opdraaien voor de kosten van de bacterievuurinspecties door de Plantenziektekundige Dienst. Hierdoor dreigen de kwekers vooral veel buitenlandse afnemers kwijt te raken. Deze klanten eisen namelijk een certificaat, waaruit blijkt dat de bomen in een gebied gekweekt zijn waar geen bacterievuur voorkomt. Het gaat vooral om de export van fruitbomen en meidoorns naar Spanje, Portugal, Italië en Oost-Europa.Naar verwachting zal de maatregel veel kleine telers de kop kosten, terwijl grotere telers naar het buitenland zullen verhuizen. De omzetderving wordt geschat op 10 miljoen euro.
null