Agrarisch natuurbeheer geen succes

GRONINGEN - Het agrarisch natuurbeheer zet veel minder zoden aan de dijk dan wordt aangenomen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de provincie.Zo is het aantal weidevogels in deze gebieden in de afgelopen jaren met driekwart gedaald. De provincie Groningen maakt zich grote zorgen over de situatie.Volgens de provincie moet er meer geld komen om de versnippering van agrarische natuurgebieden tegen te gaan. Ook moet de regeling voor agrarisch natuurbeheer eenvoudiger worden.
null