Grote onrust onder personeel RWS

GRONINGEN - Onder het personeel van de regionale directie van Rijkswaterstaat in het Noorden is grote onrust ontstaan.Reden voor de onrust is de toekomstvisie van de hoofddirectie voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.Als de plannen, beschreven in de visie, doorgaan is in 2007 de helft van de 1000 arbeidsplaatsen verdwenen. Met name het middelbare- en lager geschoolde personeel zou de dupe worden. Volgens de plannen moet Rijkswaterstaat omgesmeed worden van een uitvoerende organisatie naar een meer regisserendeonderneming. Dat houdt onder meer in dat veel taken uitbesteed zullen worden. En juist in die uitvoerende tak werken de meeste medewerkers met een lagere- of middelbare opleiding. De bond wil, juist door de grote onrust, snel opheldering van de ambtelijke top.
null