RuG wil geen prive-instelling worden

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen voelt er niets voor om een privé-instelling te worden.Voorzitter d’Hondt van de Samenwerkende Nederlandse Universiteiten wil onderzoeken of verzelfstandiging van de universiteiten goed is. Die worden nu nog voor het grootste deel betaald met overheidsgeld en dat moet volgens voorzitter Kuiper van de Groninger universiteit zo blijven. Volgens hem is onderwijs een publieke taak, die uit publieke middelen betaald moet worden. Kuipers voelt zich in dat opzicht gesteund door werkgeversorganisatie VNO/NCW. ‘Met onze huidige status als rijksuniversiteit kunnen we de uitdagingen van de toekomst uitstekend aan. Natuurlijk wel in goede samenwerking met het bedrijfsleven, maar daarvoor hoeven we zelf niet te privatiseren’, aldus Kuipers.
null