Avebe: 'Pronk wachtte te lang'

VEENDAM - Avebe vindt dat minister Pronk te lang heeft gewacht om een besluit te nemen over de teelt vangenetische aardappelen.De aardappelproducent heeft daardoor een heel pootseizoen moeten overslaan, pootgoed moeten ver-nietigen en aan telers schade moeten vergoeden.Tijdens een hoorzitting bij de Raad van State werd de geleden schade op 15 miljoen gulden geschat. De Raadvan State zal zich over enkele weken over de kwestie uitspreken.
null