ME'ers op oefening in Duitse Oldenburg

OLDENBURG - Zestig ME'ers uit Groningen doen op dit moment mee aan een grote internationale oefening in het Duitse Oldenburg. Met Duitse, Friese, Drentse en Overijsselse collega's worden verschillende crisissituaties nagebootst. De korpsen moeten in de toekomst grensoverschrijdend gaan werken, maar er bestaan nogal wat verschillen. Zo lijken de Duitsers sneller over te gaan tot geweld terwijl de Nederlanders langer praten. Om de verschillen te overbruggen, gaan de ME'ers tot en met vrijdag oefenen.
null