Zelfstandig havenschap dichtbij

GRONINGEN - De verzelfstandiging van havenschap Groningen Seaports is een stap dichterbij gekomen.Het bestuur van het havenschap stelt in een financieel meerjarenplan, dat Groningen Seaports vanaf 2004 winstgevend is. Groningen Seaports leed vorig jaar een half miljoen gulden verlies. In 1998 was dit nog twee miljoen gulden. Deze vooruitgang is te danken aan rente-inkomsten. In 2004 wordt winst verwacht uit de normale bedrijfsvoering.
null