Huren in Noorden meest voordelig

DEN HAAG - Huurders van woningbouwverenigingen zijn in Groningen en Friesland het goedkoopste uit. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Huurders van woningbouwverenigingen betaalden in 2001 in Groningen en Friesland gemiddeld 297 en 298 euro per maand. Het gemiddelde huurbedrag voor geheel Nederland was in dat jaar 317 euro per maand. De meeste huur betaalden de huurders in de provincie Flevoland met gemiddeld 364 euro per maand.Het ministerie van VROM signaleert verder dat de leegstand van sociale huurwoningen in Groningen snel oploopt en dat er in Groningen ook relatief veel woningen gesloopt worden.
null