Ruzie GroenLinks en Stadspartij

GRONINGEN - GroenLinks en de Stadspartij zijn elkaar woensdagavond in de Groninger gemeenteraad flink in de haren gevlogen.Aanleiding was de situatie rond de Stichting Surinamers in Groningen. Die heeft er de laatste jaren een potje van gemaakt. Daarom heeft de gemeente de subsudie stopgezet. Voor de Stadspartij was het reden om te pleiten voor het opheffen van gesubsidieerde instellingen voor buitenlanders. Volgens de partij bestaan ze alleen dankzij de huidskleur van hun leden. GroenLinks was hier woest over en ook de andere partijen waren het er niet mee eens.
null