'Te weinig geld voor aankoop natuur'

GRONINGEN - Het nieuwe kabinet stelt veel te weinig geld beschikbaar voor de aankoop van nieuwe natuur, zegt Gedeputeerde Bleker.In het regeerakkoord staat dat het Kabinet 250 miljoen euro extra wil uittrekken voor agrarisch natuurbeheer, de reconstructie van de intensieve veehouderij en de aankoop van landbouwgronden. Die landbouwgronden worden gebruikt voor de aanleg van een netwerk van nieuwe natuurgebieden, de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur. Bleker vindt de 250 miljoen euro extra echter veel te weinig. Volgens hem kan, onder meer, de provincie Groningen met dat geld niet aan haar verplichtingen voldoen en zullen boeren met wie afspraken zijn gemaakt over grondverkoop hiervan de dupe worden.
null