Leek boos op Gedeputeerde Staten

LEEK - De gemeente Leek is boos op Gedeputeerde Staten van Groningen. In een brief aan de provincie hekelt de gemeente de lakse houding bij het aanwijzen van noodbergingsgebieden. Gedeputeerde Staten willen de polder De Dijken, tussen Marum en Leek, onder laten lopen bij hoog water. De gemeente Leek is het hier niet mee eens en wil van de provincie weten waarom voor De Dijken is gekozen en niet voor een naastgelegen polder waar minder mensen wonen. Een afspraak om op korte termijn opheldering hierover te krijgen werd niet nagekomen.
null