Jeugdcriminaliteit tiert welig

GRONINGEN - De aanpak van jeugdcriminaliteit in Groningen is volstrekt onvoldoende.Vorig jaar hebben elf organisaties in onze provincie besloten de criminaliteit onder jongeren te bestrijden. Een eerste evaluatie toont aan, dat deze samenwerking niets heeft geholpen. Er werd gestreefd naar een daling van de criminaliteitscijfers van twintig procent. Dit doel blijkt niet gehaald, integendeel: de jeugdcriminaliteit neemt toe.
null