Privatisering busvervoer teruggedraaid

GRONINGEN - De privatisering van het busvervoer in Groningen en Drenthe wordt voor een groot deel teruggedraaid.De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen willen in het vervolg zelf weer verantwoordelijk zijn voor de dienstregeling en de inning van de buskaartjes.Ook willen de overheden zelf bepalen met welk soort bussen gereden wordt. Groningen en Drenthe doen dat omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop Arriva deze taken uitvoert. De provincies en de gemeente Groningen richten binnenkort een gezamenlijk openbaar vervoersbedrijf op om de taken van Arriva over te kunnen nemen.
null