Twee miljoen voor bedrijventerreinen

LEEUWARDEN - Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor een opknapbeurt van de bedrijventerreinen Foxhol en Martenshoek-Zuid in Hoogezand-Sappemeer.Op de bedrijventerreinen zijn zware industrie en gemengde bedrijven gehuisvest. De terreinen hebben een omvang van vijftig hectar en meer dan de helft wordt opgeknapt. De infrastructuur wordt verbeterd en de bewegwijzering wordt aangepakt. Ook gaan bedrijven onderling afspraken maken op het gebied van energiegebruik en verbetering van afvalstromen.Met de opknabeurt moet de uitstraling en de wervingskracht van de bedrijventerreinen in Hoogezand-Sappemeer worden verbeterd.Verwacht wordt dat de werkgelegenheid na de opknapbeurt door nieuwe bedrijvigheid met 150 arbeidsplaatsen zal toenemen.
null