Storteboom bereid mesters te helpen

KORNHORN - Pluimveeverwerker Storteboom in Kornhorn wil een groep kuikenmesters alsnog schadeloos stellen.Het gaat om bedrijven, die Storteboom vlak voor het faillissement op 15 mei nog slachtkuikens hebben geleverd, maar daarvoor nooit een cent hebben ontvangen. Storteboom heeft er baat bij ook deze kleine mesters weer contractueel aan zich te binden, want er zit een forse dip in de aanvoer van slachtkuikens. Als gevolg daarvan werken de 220 personeelsleden in Kornhorn op dit moment halve dagen.
null