Waterschap vervangt rioolwaterleiding

DELFZIJL - Het waterschap Noorderzijlvest gaat een oude rioolwaterleiding in Delfzijl vervangen.De leiding zit drie meter onder de grond in de omgeving van de Klipperlaan, Prins Bernhardlaan en Stuurboordlaan.De rioolbuis wordt al sinds 1979 niet meer gebruikt, maar wordt nu weggehaald omdat boven de leiding gebouwd gaat worden. Daardoor is het in de toekomst niet meer mogelijk om het gevaarte weg te halen. Uit onderzoek is gebleken dat het slib in de buis is verontreinigd met arseen en kwik. Deze stoffen zullen eerst worden verwijderd. Er is volgens het waterschap geen gevaar voor bewoners van omliggende panden.
null