Weer gedonder over subsidie 4 Mijl

GRONINGEN - Er zijn opnieuw problemen ontstaan over subsidie voor de 4 Mijl van Groningen.De organisatie van het loopevenement wil van de provincie Groningen 55.000 euro om alles in goede banen te kunnen leiden.Maar Gedeputeerde Staten willen niet meer dan 11.000 euro geven.Vorig jaar kreeg waren er ook al moeilijkheden over geld voor de 4 Mijl.De PvdA-fractie in de Provinciale Staten vraagt dinsdag opheldering aan het college van Gedeputeerde Staten.
null