VKDG roept leden op tot actie

GRONINGEN - De Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) heeft in een brief al haar leden opgeroepen tot het voeren van actie.Een protest tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om de subsidie vanaf 2005 stop te zetten. Volgens Gedeputeerde Staten is de vereniging Kleine Dorpen Groningen overbodig geworden.De vereniging heeft gedeputeerde Bleker inmiddels gevraagd het besluit terug te draaien. Verder wordt aan de leden gevraagd een e-mail of brief te sturen, met het dringende verzoek de Vereniging Kleine Dorpen Groningen te zien als een volwaardige belangenbehartiger van het platteland.
null