'Salaris arts niet door patient bepaald'

GRONINGEN - De noordelijke zorgverzekeraar Geové ziet er niets in dat patiënten het salaris van huisartsen en andere hulpverleners in de zorg bepalen. Een Utrechtse zorgverzekeraar laat de beloning binnenkort sterk af hangen van het oordeel van de klanten. Geové zegt weliswaar te hechten aan de mening van haar verzekerden, maar dat ze de salariëring daadwerkelijk beïnvloeden gaat te ver. Wel wil Geové de samenwerking met patiëntenplatforms in de toekomst verder uitbreiden.
null