Steeds minder weidevogels in Noorden

GRONINGEN - Uit cijfers van het Centraal Bureua voor de Statistiek neemt het aantal weidevogels in Noord-Nederland snel af. Sinds 1990 is het aantal scholeksters en veldleeuweriken bijna gehalveerd en er zijn dertig procent minder grutto´s.Het CBS onderzocht het weidevogelbestand in heel Nederland. Het Noorden komt relatief slecht uit de bus. Dat er vooral in het Noorden minder weidevogels voorkomen, komt door het intensiever beheren van het land, aldus woordvoerder Leo Stokman van Landschapsbeheer Groningen. Zo zou er bijvoorbeeld te vaak gemaaid worden waar met name de grutto de dupe van is.
null