Geen vergunning afvalgasinstallatie

DEN HAAG - De Raad van State heeft de vergunning voor de nieuwe afvalgasinstallatie van de Eemscentrale vernietigd. Dit besluit is genomen omdat er bij de verbranding teveel giftige stoffen vrij zouden komen.De Waddenvereniging spande de zaak aan. De Raad van State heeft forse kritiek op de provincie Groningen, die de nieuwe vergunning aan Elektrabel heeft afgegeven. De provincie zou veel te soepel zijn geweest en te weinig rekening gehouden hebben met de plannen van de centrale om ook zuiveringsslib en andere afvalstoffen mee te verbranden. Daardoor zal de nieuwe afvalgasinstallatie veel zware metalen en stoffen als chloride, fluoride en cadmium uitstoten.
null