Blunder in vergunning bedrijf

DELFZIJL - De provincie moet opnieuw een milieuvergunning maken voor Begemann Milieutechniek in Delfzijl.Deze fabriek, die zich enkele kilometers buiten de havenstad bevindt, verwerkt zeer giftig kwikafval. In de vergunning, die in mei werd afgegeven, staat per ongeluk dat de maximale uitstoot van kwik 0,7 kilogram per uur mag zijn. Dit moet 0,7 kilogram per kwartaal zijn. De provincie gaat de fout in de vergunning verbeteren.
null