Invoering dualisme blijkt kostbare zaak

GRONINGEN - De invoering van het dualisme heeft in Groningen ruim drie miljoen euro gekost. Het dualisme werd ingevoerd om de politiek spannender te maken. Belangrijkste verandering is dat wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad en gedeputeerden niet meer in provinciale staten zitten. De gemeenteraden en de staten zijn bovendien versterkt met een griffier en ambtelijke ondersteuning.Dat moet er toe leiden dat ze hun controlerende taken scherper uitvoeren.Het grootste deel van de kosten is overigens structureel en blijft dus jaarlijks terugkeren.
null