SP: Plannen voor zweeftrein schrappen

GRONINGEN - De SP in Groningen en Friesland doet voor de zoveelste keer een oproep om de plannen voor de Zweeftrein voorgoed te schrappen.
De partij roept in een brief de Noordelijke overheden en de Stuurgroep Zuiderzeelijn op om het geld juist te steken in de verbetering van bestaand spoor.
Volgens de SP is het duidelijk dat zowel de magneettrein als een HSL of een intercity-Zuiderzeelijn gepasseerde stations zijn. De socialisten zijn er van overtuigd dat het kabinet geen geld over heeft voor de Zuiderzeelijn.