Langer mest uitrijden op zand

DEN HAAG - Landbouwers op zandgronden mogen langer mest uitrijden.
Het uitrijverbod zou voor hen eigenlijk op 1 september ingaan, maar vanwege de droogte is dit uitgesteld. Ze mogen nu, net als hun collega's op klei- en veengronden, tot 16 september mest uitrijden.
Mest uitrijden op een harde grond is niet alleen voor de boeren, maar ook voor het milieu nadelig. De mest dringt niet door in de grond, waardoor de stikstof vervliegt.