Oplossingen voor rioolprobleem Doezum

DOEZUM - De gemeente Grootegast kan op vier manieren iets doen aan het rioolprobleem aan de provinciale weg in Doezum.De tien bewoners hebben bij hevige regenval last van overstromende toiletpotten en overlopende straatkolken. Op hun verzoek heeft de gemeente onderzoek laten doen naar een oplossing, en dat heeft vier varianten opgeleverd. De duurste oplossing is vergroting van de capaciteit van het rioolstelsel. Dat kost 755.000 euro. In een begeleidend schrijven aan de gemeenteraad zeggen B en W van Grootegast echter dat ze eigenlijk niets willen doen en geen verdere kosten willen maken. De raad beslist over een maand.
null