Nog geen vergunning kokkelvissers

DEN HAAG - Kokkelvissers in de Waddenzee mogen de komende week nog niet vissen. De Raad van State heeft besloten nog geen vergunning te verstrekken, naar aanleiding van bezwaren van tientallen natuurorganisaties. Die organisaties, zoals het Groninger Landschap, de Milieufederatie Groningen, de Stichting Wilde Kokkels en de Vogelwacht op Schiermonnikoog, vinden dat er maar eens definitief een einde moet komen aan de kokkelvisserij in de Waddenzee. Volgens de Stichting Wilde Kokkels is het aantal kokkels dit jaar dramatisch gedaald, van ruim 40 miljoen tot 7 miljoen. De Raad van State doet volgende week uitspraak.
null