Gronings crisisteam staat machteloos

GRONINGEN - Groningse gemeenten, hulpverleningsdiensten en het provinciebestuur vragen in een brandbrief aan het Kabinet om opheldering over hun bevoegdheden tijdens een stroomcrisis. De instanties richtten enkele weken geleden een crisisteam op, om goed voorbereid te zijn op een eventuele grootschalige stroomuitval. Het team kon echter niets doen, omdat het geen enkele informatie kreeg over de stroomsituatie. In Brabant, waar een soortgelijk crisisteam in het leven was geroepen, kregen de leden zelfs te horen dat ze het vanzelf zouden merken als het licht uitvalt. De Groningse instanties zijn verbijsterd over deze gang van zaken en eisen uitleg van de regering.
null