Werkloosheid blijft dalen

GRONINGEN - De werkloosheid in Noord-Nederland is opnieuw fors gedaald.Binnen een jaar is het aantal mensen zonder werk afgenomen met ruim vijftien procent. Vooral in Friesland vonden veel werklozen een baan.Ondanks de daling blijft Groningen achter bij de landelijke ontwikkelingen. In onze provincie is ruim veertien procent van de beroepsbevolking werkloos. Vooral in Stad zitten veel mensen zonder werk.
null