Gehandicaptenraad zit met pand in maag

GRONINGEN - Het nieuwe onderkomen van de Provinciale Gehandicaptenraad aan het Hoendiep in de stad Groningen is ontoegankelijk voor gehandicapten. De Samenwerkende Patiënten en Consumentenorganisaties (SPC) in Groningen erkennen dat.
De raad zit sinds juni in het pand waar geen gehandicaptentoilet is, de bel te hoog zit en de toegangsdeuren te zwaar zijn.
De SPC, waar de Gehandicaptenraad deel van uitmaakt, weigert op korte termijn maatregelen te nemen. De Gehandicaptenraad verwijt het bestuur van de SPC zuinigheid. Het bestuur ontkent dat. Volgens de voorzitter is de verbouwing gepland maar is het geld er nog niet. Voor tijdelijke investeringen is geen geld.