Provincie bezorgd over gasboringen

GRONINGEN - Er hoeft voor de provincie Groningen geen speciale commissie komen, die het kabinet gaat adviseren over gasboringen in de Waddenzee.Het kabinet is voornemens zo'n commissie in het leven te roepen om de voor- en nadelen van gasboringen op het Wad te onderzoeken. Het ministerie van Economische Zaken dringt al jaren aan om gas te winnen onder de Waddenzee. Het ministerie van VROM is net als de provincie Groningen tegen gasboringen. Vorig jaar zijn afspraken gemaakt om de eerste tien jaar niet naar gas te boren in de Waddenzee. Het instellen van een nieuwe commisie maakt de provincie Groningen dan ook argwanend.
null