Wessel Gansfort voorbeeldschool

GRONINGEN - Het Wessel Gansfortcollege loopt in onze provincie voorop op het gebied van cultuur. Dit blijkt uit een onderzoek dat bureau Sardes verrichte in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.Het Wessel Gansfort wordt als enige school in het Noorden genoemd als voorbeeldschool.De school kreeg die titel omdat die een breed cultureel aanbod heeft. Zo zijn tekenen, muziek en handvaardigheid eindexamenvakken en heeft de school jaarlijks muziekavonden, toneelavonden en poëzieavonden.
null