Archeologisch onderzoek bij Dorkwerd

DORKWERD - Er wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan bij de wierde Dorkwerd. De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Dorkwerd wil het in 1908 afgegraven gedeelte ophogen om de afvoer van regenwater te verbeteren. Dat is voor de gemeente Groningen en de stichting Monument en Materiaal aanleiding om de wierde opnieuw te onderzoeken.De opgraving aan het begin van deze eeuw werd gedaan door de vermaarde professor Van Giffen, die vooral bekend werd door zijn vondsten in de wierde van Ezinge. Hij heeft voldoende achtergelaten voor de onderzoekers die nu in zijn voetsporen treden: er zijn inmiddels sloten, kuilen en waterputten in overvloed gevonden.
null