Zorgen over toekomst scheepsbouw

GRONINGEN - De vakbonden maken zich grote zorgen over de toekomst van de scheepsbouw.Ze hebben een oproep gedaan aan de ministerraad en de Tweede Kamer om de regie in handen te nemen tegen de verdere teloorgang van de Scheepsbouwindustrie in Nederland.In een brief en in rapporten maken de vakbonden duidelijk dat Nederland door concurrentie van met name de Oost-Aziatische landen de grote scheepsbouw mogelijk geheel gaat verliezen. De bonden vinden dat de politiek moet ingrijpen en initiatieven moet ontplooien om de sector te laten overleven.De noordelijke provincies hebben eerder ook al hun zorgen geuit over de toekomst van de noordelijke scheepsbouw. Groningen en Friesland hebben geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de scheepsbouw in het Noorden.
null