Jacht op kauw en kraai weer geopend

GRONINGEN - In Groningen mag binnenkort weer op kraaien en kauwen worden gejaagd. Dat betekent dat boeren niet meer een ontheffing hoeven aan te vragen om op de vogels te schieten.
Dat scheelt de landbouw tijdswinst, want de procedure rond de ontheffing duurde vaak langer dan vier weken. Boeren klagen al langere tijd over de schade die kraaien en kauwen berokkenen aan gewassen.
Vogelbeschermers zijn juist tegen de versoepeling van de regels, omdat ze vrezen dat er een oncontroleerbare jacht op de vogels ontstaat. Vogelbescherming Nederland gaat dan ook onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de vrije afschot van kraaien en kauwen te stoppen.