'Na 2006 geen steun voor Noorden'

DEN HAAG - Het Noorden krijgt na 2006 waarschijnlijk geen extra financiële middelen meer van het Rijk.De rijksoverheid wil zich met name richten op een sterke ontwikkeling van de Randstad, waar andere regio´s weer van kunnen profiteren.Als het kabinet deze koerswijziging doorzet, betekent dit dat het Noorden na 2006 honderden miljoenen euro´s misloopt.De noordelijke provincies hebben donderdag overleg gevoerd in Den Haag over de steun aan het Noorden tot 2006. De drie Commissarissen der Koningin verlieten Den Haag met gemengde gevoelens. Ze toonden zich ingenomen met de toezeggingen van minister Veerman van Landbouw en met de ferme toon, waarop minister Peijs van Verkeer zei zich aan de gemaakte afspraken te willen houden. Bovendien wil staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken bekijken goe geld uit het Europees Sociaal Fonds rechtstreeks ten goede kan komen aan het noorden.Over de periode na 2006 bestaat grote onzekerheid en Commissaris der Koningin Alders van Groningen is er ook niet gerust op.
null