63.000 woningen erbij tot 2020

GRONINGEN - In de regio Groningen-Assen worden tot het jaar 2020 ongeveer 63.000 nieuwe woningen gebouwd. De provincies Groningen en Drenthe en 12 gemeenten in het gebied hebben daarover afspraken gemaakt.
De afspraken staan in de geactualiseerde regiovisie Groningen-Assen 2030. De bouw van de nieuwe woningen is nodig omdat de bevolking toeneemt. De locaties worden geconcentreerd bij de steden. Daarnaast wordt de ruimte binnen de steden beter benut.
Andere belangrijke punten in de regiovisie zijn de verbetering van het openbaar vervoer, de infrastructuur en de werkgelegenheid.