Juniorscholen opgezet in Groningen

GRONINGEN - Het Zernike College en het Noorderpoortcollege zetten twee juniorscholen op: het Montessori Juniorcollege en het Harm Jan Zondag Junior College.Op deze kleine scholen zitten leerlingen van 12 tot 15 jaar. Het maakt daarbij niet uit of ze een atheneum-, havo- of VMBO-advies van de basisschool hebben meegekregen.Na de juniorcolleges kunnen de leerlingen doorstromen naar het studiehuis van het Zernike- of het Noorderpoortcollege. De scholen worden volgend schooljaar geopend.
null