Antiverslavingsproject van start

GRONINGEN - In de stad Groningen gaat vrijdagmiddag een project van start, dat moet voorkomen dat jongeren aan de drugs gaan.Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat scholieren steeds vroeger met verdovende middelen gaan experimenteren. De GGD constateert een toename in het gebruik van cocaïne. Ook is het alcoholgebruik onder jongeren fors toegenomen en beginnen scholieren steeds vroeger met drinken. De gemeente Groningen maakt zich grote zorgen en heeft een project opgezet voor alle leerlingen van groep 8 van de basisschool. Het verslavingspreventieproject gaan vrijdagmiddag officieel van start op vensterschool Koorenspoor in de stad.
null