Plannen voor nieuw soort varkensbedrijf

MARUM - De Dierenbescherming en de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) willen in de Veenkoloniën het varkensbedrijf van de toekomst vestigen, dat aan alle milieu- en duurzaamheidseisen voldoet.
Beide instellingen presenteerden hun plannen woensdagavond in Marum, waar een groot debat werd gehouden over de toekomstkansen van de huidige intensieve veehouderij.
In totaal moeten in de Veenkoloniën tien van dit soort varkenshouderijen komen. De Dierenbescherming en de NLTO willen binnenkort een proefproject starten om te zien of de nieuwe varkenshouderij rendabel kan draaien. Minister Veerman van Landbouw heeft enthousiast gereageerd, vooral omdat het een gezamenlijk idee is van boeren en dierenbeschermers.